Speciale hydraulische cilinders + Speciale hydraulische koppeleenheden

Speciale hydraulische cilinders + speciale hydraulische koppeleenheden + speciaal hydraulische elementen. 

Staalmach ontwerpt en levert spanmallen voor het spannen van onderdelen die veelal een verspanende bewerking moeten ondergaan. 

In deze toepassingen wordt gebruik gemaakt van hydrauliek. 

Als het mogelijk is worden  standaard verkrijgbare hydraulische span of koppelelementen toegepast. 

In sommige gevallen kan geen gebruik worden gemaakt van de standaard span of koppelelementen. 

In deze gevallen worden de elementen ontworpen en geproduceerd om zo uiteindelijk een spanmal te leveren die alle verwachtingen te boven gaat. 

In sommige gevallen levert Staalmach speciale spanelementen die de toegankelijkheid van het verspanende gereedschap tot het werkstuk vergroten. 

Bij zeer kleine spanners kan het noodzakelijk zijn gebruik te maken van een drukverhogingselement om nog voldoende spankracht te krijgen. Dat element wordt mogelijk in de spanmal  

geïntegreerd. 

Dit heeft als voordeel dat met de gebruikelijke op de machine aanwezige spanhydrauliek toch voldoende klemkracht kan worden opgebouwd met kleine spanelementen. 

Horizontale bewerkingscentra kunnen worden geleverd met een toevoer van de spanhydrauliek door de machinepallet. Meestal kunnen dan drukken tot ca. 70 Bar worden aangeboden. Doordat deze druk mogelijk niet voldoende is  kunnen door Staalmach pallets worden geleverd met geïntegreerde drukvermeerderaars. 

Is een machine niet uitgerust met een  voorziening voor spanhydrauliek dan kan Staalmach de spanhydrauliek extern aanbieden. 

Hiervoor zijn drie oplossingen mogelijk: 

1 )koppelen met een knikarmcontructie waarbij de hydrauliek van boven wordt gekoppeld op de spanmal. Dit werkt alleen bij een bewerkingsmachine met een APC  (Automatic Pallet Changer) en 2 pallets. (1 in het laad en losstation en 1 in het bewerkingsgedeelte van de machine). 

2) koppelen met een automatische koppeleenheid  in het laad- en losstation van de machine. 

3) het koppelen van de spanhydrauliek met de hand in het laad- en losgedeelte van de machine. 

Bijgaand voorbeeld toont een koppeleenheid van de spanhydrauliek met de spanmal. 

De koppeleenheid is zo ontworpen dat met één handbeweging en met minimale kracht binnen enkele seconden de hydraulische koppeling kan worden gemaakt. 

Naast de koppeleenheid is ook een besturing aangeboden om de mal te bedienen met een twee handen beveiliging. Zo kan op een eenvoudige, snelle en veilige manier een hydraulische spanmal worden aangestuurd.