Speciaal opnames

Speciaalopnames voor speciaalmachines 

Moet een speciaal gereedschap of onderdeel worden opgenomen op een speciaalmachine dan kan Staalmach  hiervoor een oplossing aanbieden. 

Door jarenlange ervaring wordt een oplossing geboden die voldoet aan technisch, fysische en economisch van te voren gestelde doelen.  

 De hier getoonde toepassing toont een opname voor het spannen van grote trommels met een inwendige tapse spanrand. De klauwen van het spanmiddel hebben een contra tapse vorm waarin de ring van de trommel wordt geklemd.  Zodra de klauwen radiaal naar buiten bewegen klemmen zij de trommel en wordt deze automatisch uitgelijnd.  

In het spanmiddel is een cilinder opgenomen voor het aansturen van de centrisch werkende klauwen. 

 Het mechanisme voor het aansturen van de klauwbeweging is hermetisch afgesloten van de omgeving. Daarnaast is deze hermetisch afgesloten ruimte gevuld met olie waardoor het spanmiddel onderhoudsarm is geworden. 

Het spanmiddel bevindt zich in een automatische productielijn die 24/7 werkt waardoor onderhoud aan de klauwplaat moet worden geminimaliseerd . De hermetisch gesloten en constant gesmeerde oplossing voldoet hier perfect aan.