Speciaal machines

Speciaalmachines 

In gevallen waar men niet uit de voeten kan met een standaard machine kan Staalmach ook een speciaal machine of apparaat leveren. 

Deze machine kan zeer eenvoudig zijn of mogelijk worden uitgerust met een al dan niet vrij programmeerbare besturing. 

Nadat de eisen en wensen van de klant bekend zijn gemaakt wordt de engineering uitgewerkt 

en zal het geheel met de klant worden doorlopen alvorens over te gaan tot het produceren van de machine.  Tevens worden dan nog eens uitvoerig de bewerkingsstappen van de machine doorlopen. 

Vaak leidt dit bij de klant tot nog aanvullende wensen die dan worden geïmplanteerd. 

 

De hier afgebeelde machine is een assemblagemachine voor een luchtvaartonderdeel waarbij een as en een bus onder hoge eisen dienden te worden gemonteerd. 

In de machine bevindt zich een stikstoftank waarin een as wordt gekoeld en in een ander gedeelte van de machine wordt door middel van een inductiespoel een bus opgewarmd. 

Zodra de as is gekoeld en daardoor is gekrompen, wordt gelijktijdig de bus door de inductiespoel opgewarmd en zal daardoor in diameter toenemen. Tijdens het koelen van de as en het opwarmen van de bus  wordt de temperatuur nauwlettend gecontroleerd en opgeslagen in een data base. Deze opgeslagen informatie is gekoppeld aan de serienummers van de onderdelen afzonderlijk als ook van de samenstelling zelf. Hierdoor is achteraf te allen tijde deze informatie opvraagbaar. 

Zodra de as en bus zich op de juiste temperatuur bevinden wordt de montage automatisch doorgevoerd. De as wordt uit het stikstofbad gehaald en geplaatst in de bus die zich door inductie tot de juiste temperatuur heeft laten verwarmen. Tijdens het op kamertemperatuur laten terugkomen van de samenstelling worden as en bus nog onder hoge kracht axiaal aangedrukt. 

De machine is uitgerust met een complete afscherming en afzuiging waardoor tijdens de werking zich geen gevaarlijke situaties kunnen voordoen. (de afgebeelde foto, gemaakt tijdens de assemblage van de machine zelf, toont deze afscherming niet.)