Speciaal klauwen

Speciaal klauwen 

Staalmach is het adres voor klauwen op maat. 

 

Voor een specifiek product kan het zijn dat standaard klauwen niet voldoen. 

Staalmach kan dan klauwen op maat leveren. 

Het gehele ontwerp en de productie zal dan door Staalmach worden uitgevoerd. 

Mocht de toepassing hier om vragen dan zal gebruik worden gemaakt van ons CAD systeem met eindige elementen berekening waardoor onder andere vervormingen van het werkstuk inzichtelijk worden gemaakt en de tijdens het spannen optredende spanningen in het materiaal. 

Berekeningen worden doorgevoerd wat betreft de spankracht die onder invloed is van de middelpuntvliedende kracht van de klauwen ten tijde van rotatie van het spanmiddel. 

Hierdoor kan worden beoordeeld of de opspanning nog voldoet aan de gestelde of wettelijk eisen. 

Ook wordt in het ontwerp meegenomen dat het resultaat al in een dynamische balans ligt.  

De hier afgebeelde klauwen tonen klauwen voor een SMW-AUTOBLOK assenklauwplaat van het type W. (klauwplaat geschikt voor het compleet bewerken van assen). 

De klauwen zijn product specifiek ontworpen en geven een optimale toegankelijkheid voor het draaigereedschap aan het product. 

De klauwen worden bij montage op de klauwplaat automatisch door een in de klauwplaat gebouwd referentiesysteem, nauwkeurig geplaatst.