Meenemers

FDG:

Hoognauwkeurige meenemer voor rondslijpbewerkingen 
■ Voor het compleet bewerken van de uitwendige diameters
■ Hoofdspilzijde bediend
■ Hoogste rondloop-nauwkeurigheden

Categorie

Voorraad