Centco4

Centco4:

4-Klauwplaat
■ 2+2 centrisch
■ Onafhankelijk spannen in 2-richtingen
■ Centrifugaalkracht-compensatiesysteem
■ 4 klauw
■ Grote doorlaat

Voorraad

Extra informatie

Aantal klauwen

Doorlaat