Centco4

Centco4:

2+2 Centrisch en zoekend spannende 4 klauwplaat 

■ Onafhankelijk centrisch spannen in twee richtingen door middel van een enkele cilinder
■ Geschikt voor ronde, rechthoekige en geometrisch ongedefinieerde werkstukken
■ Centrifugaalkracht compensatie voor constante spankracht ook tijdens hoge toerentallen
■ Grote doorlaat

Voorraad