Centco4-MLW

Centco4-MLW:

2+2 centrisch spannende 4-klauwplaat

■ Onafhankelijk centrisch in 2 – richtingen spannend door middel van een enkele bediening
■ Geschikt voor ronde, rechthoekige en geometrisch afwijkende producten
■ Centrifugaalkracht-compensatiesysteem voor hogere toerentallen
■ Grote doorlaat

Voorraad